Två gudstjänster varje söndag

Det är ingen överdrift att konstatera att det här året hittills har varit prövande på många sätt. Det har gått tjugotvå veckor sedan vi möttes till gudstjänst i Enakyrkan. Våra onlinegudstjänster har fått betyda mycket för många under den här tiden, men de kan förstås inte fullt ut ersätta de samlingar vi har varit vana vid och längtar efter.

Pandemin är inte över. Restriktionerna står kvar som tidigare. Maximalt femtio personer får närvara vid offentliga samlingar och de som är över 70 år uppmanas undvika större samlingar, precis som tidigare.

Enakyrkans församlingsledning har bett och funderat över situationen. Att starta upp någon form av gudstjänst känns viktigt, samtidigt som det är ett stort ansvar att ta.

Det vi har kommit fram till är att vi måste försöka. Därför är det med glädje vi kan berätta att vi från och med den 6 september kommer att hålla två identiska gudstjänster i Enakyrkan varje söndag. Den första gudstjänsten kommer att hållas kl 10:30 och den andra kl 12:00. Det blir samma predikan, samma lovsångsteam och samma gudstjänstledare i båda gudstjänsterna.

Vi kommer att hålla söndagsskola parallellt med den ena gudstjänsten. Vi återkommer så snart som möjligt med information angående vilken gudstjänst som är aktuell för detta.

Det kommer inte att bli exakt som vanligt. Vi kommer att sprida ut sittplatserna i lokalen så glest som möjligt och vi får alltså inte att släppa in fler än 50 personer per gudstjänst. Om det skulle vara så att det blir fullt, så måste vi alla respektera detta. Det blir ingen servering och vi kommer att göra allt vi kan för att undvika köbildningar.

Fortfarande finns en hel del saker som vi funderar på och söker lösningar för. Det är osäkert om vi klarar av att både hålla gudstjänst och producera material för onlinesändningar samtidigt. Tyvärr leder ju detta till att det vi kan erbjuda dig, som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp, blir något sämre. Vi jobbar vidare på detta och podcasten kommer ju att finnas kvar så att man i alla fall kan lyssna på söndagens predikan.

Ett upplägg som detta kommer att kräva både disciplin och generositet från oss alla, men vi tror att detta är det bästa vi kan åstadkomma i nuläget. Be för oss i församlingsledningen, för alla lovsångare, tekniker, mötesvärdar och predikanter. Mitt i allt detta är vi övertygade om att Gud vill möta sitt folk!