Välkommen till församlingsmöte (online) 9 februari kl 19:00

Medlemmar i Enakyrkan kallas härmed till församlingsmöte tisdagen den 9 februari kl 19:00. Mötet hålls online. Länk till mötet har sänts ut i mail. Saknar du länken och vill delta i mötet, kontakta Krister Hultberg.