Viktigt om våra gudstjänster

Från och med nästa söndag, den 18 april, gör vi en förändring i sättet vi firar gudstjänst. Under mer än ett år har våra online-gudstjänster bestått av förinspelad predikan, gudstjänstledning och lovsång. Vi har i detta gjort det bästa vi kunnat för att skapa gudstjänstgemenskap och närvarokänsla.

Mer och mer har vi dock upplevt, speciellt under de senaste månaderna, att det stora behovet inte är en hyfsat snygg produktion eller välmixad sång och musik. Det har saknats något – upplevelsen av att fira gudstjänst tillsammans!

Vi har sökt Guds tilltal i detta, en av de viktiga frågorna vi ställt oss har varit om gudstjänst är något vi tittar på eller något vi deltar i? Det har funnits en ganska tydlig signal i de två nattvardsgudstjänster vi haft och de korta bönekvällar som pågått varje kväll sedan januari. När vi ser varandra händer något. Det blir en annan närvaro, vi kan uppleva gemenskap även om vi sitter på skilda håll.

Därför vill vi i fortsättningen, istället för att lägga kraft och energi på att producera gudstjänstfilmer,  skapa mer av gudstjänstgemenskap utifrån de förutsättningar som finns.

Vi gör det genom att bjuda in till live-sänd gudstjänst via Jitsi varje söndag klockan 11.

Jitsi är samma plattform som vi har använt för nattvardsgudstjänster och församlingsmöten och som vi använder för våra bönesamlingar varje kväll.

Många församlingsmedlemmar är redan bekanta med plattformen, som har den fördelen att ingen programvara behöver laddas ner och installeras. Det räcker med att klicka på länken på hemsidan.

Nackdelarna med detta upplägg är att vi (troligen) inte kommer att kunna erbjuda möjlighet att ta del av gudstjänsten i efterhand. Det blir på sätt och vis en återgång till en enda gudstjänsttid som gäller för alla – söndagar klockan 11:00. Det finns också en risk att ljud och bildkvalitet blir något sämre än vad vi har vant oss vid.

Vi tror dock att fördelarna uppväger nackdelarna med råge. Vi firar gudstjänst samtidigt, vi får tillfälle att se varandra. Det blir helt enkelt mer ”gudstjänst på riktigt!”

Så – från och med nästa söndag, den 18 april klockan 11:00 möts vi till gudstjänst på den här länken:
ENAKYRKAN GUDSTJÄNST ONLINE

Varmt välkommen!