Nya regler för gudstjänst

Som vi har hoppats på och bett för, lättade myndigheterna ytterligare på restriktionerna den 1 juli.
Vi kan nu vara femtio personer utan anvisade sittplatser och upp till trehundra med anvisade sittplatser. Det innebär att vi nu känner oss trygga med att slopa kravet på föranmälan till våra gudstjänster. Du behöver alltså inte längre anmäla ditt deltagande.

Det är viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över.
Fortfarande behöver vi iaktta försiktighet och hålla avstånd till varandra. Vi ber dig tänka på följande:

  • Ta inte i hand när du hälsar och kramas inte. Vi får nöja oss med armbågshälsningen ett tag till.
  • Flytta inte runt de utplacerade stolarna. Max fyra personer från samma familj eller umgängeskrets får sitta tillsammans. Det ska vara minst en meters avstånd till nästa sällskap.
  • Undvik köbildning vid toaletter och kapprum. 
  • Var noga med handhygien. Det finns behållare med handsprit på flera ställen i lokalerna.
  • Är vi mer än femtio personer samlade bör vi förbli sittande under gudstjänsten. Hur härligt det än är att resa sig upp under lovsången, är det bättre att vi sitter ner.


Varmt välkommen till gudstjänst varje söndag klockan 11:00!