Kallelse till församlingsmöte 26/9 efter gudstjänsten

Du som är medlem i Enakyrkan kallas till församlingsmöte nu på söndag den 26 september direkt efter gudstjänsten.

På dagordningen står bland annat:

  • anställning av ungdomsledare
  • ekonomirapport
  • information om uthyrning
  • höstens händelser


Varmt välkommen!

//Församlingsledningen