Kvinnolunch med Viola Norrby

Den 2 oktober kl 11:00 är kvinnor i alla åldrar välkomna till en lunchsamling där det finns möjlighet att träffa nya vänner och bygga gemenskap. 
Viola Norrby, som är pastor, licensierad coach och författare, kommer att tala på temat “När trasigt blir helt – redskap som hjälper oss.” 
Pris: 100 kr inklusive lunch.

Anmälan görs till via SMS till Ramona Gunnarsson, telefon: 070-897 15 17(uppge om du har någon matallergi!)