Premiär för KAPELLET

Kapellet är Enakyrkans storbönemöte, då hela församlingen och alla hemgrupper samlas första onsdagen i månaden för gemenskap, bön, lovsång och tillbedjan.

Vi börjar klockan 18:30 med fika och fortsätter sedan tillsammans inför Guds ansikte.

Första tillfället blir onsdagen den 6 oktober.