Möteshelg med Morgan Carlsson

Den kommande helgen har vi glädjen att hälsa evangelist Morgan Carlsson välkommen till oss i Enakyrkan. Morgan kommer att undervisa och predika över det tema vi redan är inne i – ”Kom, helige Ande.”

Mötestider:
Lördag 16:30 Seminarium (fika efteråt)
Lördag 19:00 Kvällsmöte
Söndag 11:00 Gudstjänst med dop