Nya regler för offentliga samlingar

Onsdagen den 1 december införde myndigheterna nya regler för offentliga samlingar över 100 personer. Målet är naturligtvis att i så hög grad som möjligt bromsa smittspridningen av covid-19.

När det gäller våra gudstjänster har vi ställts in för två möjligheter: antingen att införa krav på vaccinationspass, eller att säkerställa att avstånd hålls och att verksamheten sker på säkert sätt.

Församlingsledningen har fört samtal i frågan och landat i att det skulle kännas fel att i ett gudstjänstsammanhang avkräva människor legitimation. Ett sådant förfarande skulle utestänga flera grupper av människor från rätten att fira gudstjänst.

Vi har istället valt att se till att vår gudstjänstlokal uppfyller kraven på avstånd. Det handlar bland annat om placering och gruppering av stolarna. Max 8 personer tillåts sitta tillsammans i sällskap. Det kommer att vara minst 1 meter mellan grupperna. För övrigt gäller de försiktighetsåtgärder som vi vant oss vid under hela pandemin:

• stanna hemma om du är sjuk eller har symptom
• hälsa på andra utan att ta i hand
• flytta inte på stolarna i lokalen
• iakttag god handhygien
• följ gudstjänstvärdarnas anvisningar