Kallelse till församlingsmöte 9/1-2022

Du som är medlem i Enakyrkan hälsas välkommen till årets första församlingsmöte
söndagen den 9 januari 2022 direkt efter gudstjänsten.
Huvudfråga för mötet är att ta ställning till årets budgetförslag.

Länk till budgetförslaget finns i det mail som gått ut till våra medlemmar.

Varmt välkommen!
//Församlingsledningen