Kapellet med nattvard

Kapellet är Enakyrkans storbönemöte, då hela församlingen och alla hemgrupper samlas första onsdagen i månaden för gemenskap, bön, lovsång och tillbedjan. Vi börjar klockan 18:30 med fika och fortsätter sedan tillsammans inför Guds ansikte.

Årets första “Kapellet” blir den 2 februari. Denna gång med nattvard.
Varmt välkommen!