Församlingsmöte 27/2

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till församlingsmöte, söndagen den 27 februari, direkt efter gudstjänsten.

Varmt välkommen!