Kallelse till församlingsmöte 24/4

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till församlingsmöte den 24/4 direkt efter gudstjänsten.

Varmt välkommen!