Enakyrkans församlingshelg 2022

OBS! ANMÄL DIG SENAST DEN 28 AUGUSTI!

Den 2-4 september kommer vi att ha församlingshelg i Enakyrkan med fokus på vår identitet som församling. Det blir en helg fylld av undervisning, gemenskap och gudsmöten där vi får komma samman som församling och sätta ett gemensamt fokus för den tid som ligger framför oss.

Helgen börjar på fredagen med korvgrillning och kvällsgudstjänst. På lördagen kommer vi att vara med på den ekumeniska trädgårdsgudstjänsten vid ruinen i skolparken tillsammans med de andra kyrkorna i Enköping. Därefter äter vi medhavd lunch i parken innan vi går tillbaka till kyrkan och har möjlighet att gå en digital tipspromenad på vägen.

Under eftermiddagen delar vi upp oss i intressegrupper. Tre av dessa kommer att vara med och skapa söndagens gudstjänst: bibelstudie-workshop som skapar predikan, en lovsångsworkshop och intro till ljudteknik.
Utöver dessa går det också att välja andra intressegrupper: att spela brädspel, vara kreativ på en målarverkstad, gå på en sportaktivitet utomhus eller att fixa saker med måndagsgruppen. Under kvällen äter vi kvällsmat och firar kvällsgudstjänst tillsammans.

På söndagen träffas de intressegrupper som medverkar i gudstjänsten för att göra en workshop där gudstjänsten sammanställs.

Under helgen kommer EnakUng, vårt ungdomsarbete, att sova över i kyrkan och ha några egna samlingar senare på kvällarna.

Kostnad:
Vi tar inte ut någon fast avgift för helgen, var och en betalar för mat och fika efter förmåga. Du som har möjlighet får väldigt gärna betala lite extra och på det sättet vara med och välsigna någon annan!

Anmälan:
För att vara med behöver du anmäla dig. Eftersom vi har valbara workshops på lördagen behöver du göra en anmälan för varje person som deltar. (Även barn kan delta i de olika workshopparna!)
Din anmälan behöver vi senast den 28 augusti!

Du anmäler dig på det här formuläret (eller på blanketten som finns i kyrkan): Anmälan till församlingshelgen

Programmet:
Fredag
18:00 Korvgrillning
19:30 Kvällsgudstjänst                
21:00 Kvällsmacka & snacks      

Lördag
09:00 Morgonandakt
09:30 Fika
11:00 Trädgårdsgudstjänst vid ruinen i Skolparken
12:00 Lunch på medhavd matsäck i parken
Digital tipspromenad på vägen tillbaka
14:30 Intressegrupper 
 Fika under tiden
18:00 Kvällsmat
19:30 Kvällsgudstjänst 
21:00 Kvällsmacka

Söndag
09:00 Workshops utifrån intressegrupper
10:00 Kaffe
10:30 Bön
11:00 Workshop Gudstjänst
12:30 Lunch