Församlingsmöte 25/9

Medlemmar i Enakyrkan kallas till församlingsmöte söndagen den 25/9 direkt efter gudstjänsten.
Vi informerar om en del av höstens händelser och ger en uppdatering kring församlingens ekonomi.

Varmt välkommen!