Församlingsmöte 30 oktober

Medlemmar i Enakyrkan kallas härmed till församlingsmöte söndagen den 30 oktober direkt efter gudstjänsten.

Varmt välkommen!
//Församlingsledningen