Trivselstunden 5 oktober kl 13:30

Onsdagen den 5 oktober är det dags för höstens första Trivselstund – Enakyrkans samling för daglediga. Som vanligt blir det gemenskap, sång & musik, Guds Ord och servering.

Varmt välkommen!