Församlingsmöte 11 december

Efter gudstjänsten den 11 december kallas medlemmar i Enakyrkan till församlingsmöte då vi bland annat kommer att presentera förslag till budget och verksamhetsplaner för 2023.