Ekumeniska böneveckan 2023

Varje år möts de olika kyrkorna i vårt land till en gemensam bönevecka. För oss kyrkor i Enköping är det ett viktigt och dyrbart tillfälle att visa på den kristna enheten – att vi hör ihop!

Denna gång är temat för veckan ”Gör det goda, sträva efter rättvisa.” Nytt för i år är att vi håller en gemensam avslutningsgudstjänst i Vårfrukyrkan.

Varmt välkommen med till de olika samlingarna:

Onsdag 18 januari kl. 19:00 Västerledskyrkan
Torsdag 19 januari kl. 19:00 Svenska kyrkan
Fredag 20 januari kl. 19:00 S:t Adai
Lördag 21 januari kl. 18:00 Mariadöttrarna, Vallby
Söndag 22 januari kl. 19:00 Svenska kyrkan
Måndag 23 januari kl. 19:00 S:t Ilian
Tisdag 24 januari kl. 19:00 Enakyrkan
Onsdag 25 januari kl. 19:00 Gemensam avslutningsgudstjänst i Vårfrukyrkan