Kallelse till församlingsmöte 19/2 2023

Medlemmar i Enakyrkan kallas härmed till församlingsmöte söndagen den 19 februari direkt efter gudstjänsten. Viktiga punkter på dagordningen är bland annat:

  • Presentation av förslag till ny församlingsledare
  • Förslag angående fastighetens ventilationssystem


Varmt välkomna!
//Församlingsledningen