Trivselstunden 1 mars

Välkommen till Trivselstunden – Enakyrkans samling för daglediga, onsdagen den 1 mars kl. 13:30.

Denna gång gästas vi av Kristina Granath som talar och visar bilder på temat “Att blomma.”
Servering.