Kallelse till års- och administrationsmöte

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till års- och administrationsmöte

LÖRDAGEN DEN 18 MARS KLOCKAN 16:00
(med efterföljande festkväll)

Dagordning, förslag till val och övriga handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut via mail senare.

Varmt välkommen till vårt årsmöte!
//FÖRSAMLINGSLEDNINGEN