Predikoserie om vår tids stora frågor

Under tre söndagar i april kommer våra predikningar att beröra några av vår tids stora frågor: klimatångest, ensamhet och psykisk ohälsa. Har Bibeln något att säga i dessa ämnen? Finns det ett ljus i mörkret?

Söndag 16 april 11:00 Miljökris & klimatångest
Söndag 23 april 11:00 Ofrivillig ensamhet
Söndag 30 april 11:00 Psykisk hälsa & ohälsa