Kallelse till församlingsmöte den 18/6

Medlemmar i Enakyrkan kallas härmed till församlingsmöte söndagen den 18 juni direkt efter gudstjänsten. Viktiga punkter på dagordningen är bland annat:

  • Församlingens ekonomi
  • Förändringar inom mission
  • Information om församlingshelg och den kommande hösten


Varmt välkomna!
//Församlingsledningen