Konfa i Enakyrkan 2023/24

I höst startar vi upp konfan igen i Enakyrkan. Det är för dig som går i åk. 8 eller äldre som inte gått konfa tidigare. Konfa kommer från ordet konfirmation som betyder bekräftelse och i Enakyrkan innebär det att du får en chans att bekräfta var du tror på och möjlighet gå från en barnatro till en mer vuxen tro. Du behöver inte vara döpt för att gå konfa men det finns tillfälle att döpa sig under konfa-året om du vill.

Vi kommer att träffas regelbundet under ett helt läsår och prata om olika frågor tillsammans. Det kommer att röra frågor kring bibeln och hur den relaterar till tron och våra liv idag, om det finns något som är rätt eller fel och relation till Gud och till andra. Det finns också utrymme för reflektion och inga frågor eller funderingar om tro eller livet är konstiga eller dumma, du kan fråga vad du vill.

Vi kommer också att hitta på olika aktiviteter och göra roliga saker tillsammans. Vi kommer också att bjuda på fika varje konfaträff. Man får vara med att fira gudstjänst i församlingen och vara delaktig i gudstjänsten på olika sätt. Under våren åker vi på ett läger på hjälmargården tillsammans konfa-grupper från andra församlingar.

Vår förhoppning är att de som går konfan ska få växa i sin egen tro och bli mer trygga i vem de är, få vänner att ha roligt tillsammans med och lära sig hur man kan använda bibeln i vardagen.

Du kan anmäla dig till konfan här: ANMÄLAN ENAKYRKANS KONFA

Vill du ha mer information om konfa?
Kontakta Evelina Svernedal: evelina.svernedal@enakyrkan.se