Sommarens gudstjänster

Sommarens gudstjänster blir lite annorlunda, både vad gäller tid och utformning. Från och med den 25 juni och fram till och med den 27 augusti blir gudstjänsttiden klockan 18:00.

Då håller vi en enkel gudstjänst med bön, lovsång och undervisning baserad på vår grundkurs i kristen tro: Back to Basics. Tanken är att det ska vara lätt att bjuda med sig vänner och besökande. Själva gudstjänsten kommer att vara ungefär en timme, sedan fortsätter vi gemenskapen med medhavd fika/kvällsmat. Ta gärna med dig så att det räcker till någon mer än dig själv! Några gånger då och då under sommaren kanske vi tänder upp grillen!

Undervisningsmaterialet BACK TO BASICS passar såväl den som är nyfiken på kristen tro, som nyligen kommit till tro och den som varit en kristen länge.

Varmt välkommen till våra härliga sommargudstjänster – varje söndag klockan 18:00 med start 25 juni.