När vi samlas till gudstjänst i Enakyrkan finns alltid möjligheten att skriva ned sitt böneämne eller tacksägelseämne på en lapp och lämna i “bönekorgen”. Just nu, när vi har gudstjänst online, finns inte den möjligheten.

Vi vet att många känner oro och har behov av att få hjälp i bön.
Vi vill därför göra det möjligt att anonymt få skicka in böneämnen online.
Vi kommer sedan att be för dessa i våra online-gudstjänster.