När vi samlas till gudstjänst i Enakyrkan finns alltid möjligheten att skriva ned sitt böneämne eller tacksägelseämne på en lapp och lämna i “bönekorgen”. Just nu, när vi har gudstjänst online, finns inte den möjligheten.

Vi vet att många känner oro och har behov av att få hjälp i bön. Vi vill därför göra det möjligt att anonymt få skicka in böneämnen online. Vi kommer sedan att be för dessa i våra online-gudstjänster.

Du kan fylla i det du vill ha hjälp att be för här:
Bönekorgen Online