Enakyrkans integritetspolicy

Enakyrkan värnar om din integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi vill med denna policy visa hur Enakyrkan behandlar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss samt hur du kan utöva dina rättigheter. Integritetspolicyn är utformad utifrån de krav som Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, ställer på Enakyrkan.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
De förpliktelser vi har mot dig beror på din relation till oss. Exempel på relationer är: församlingsmedlem, lägerdeltagare, prenumerant på nyhetsbrev med mera.
En del av vår behandling av personuppgifter är för att skicka information till dig. Är det så att du vill avsäga dig information finns instruktioner för detta i materialet som skickas till dig.

Riktlinjer

Vi behandlar personuppgifter när vi har laglig grund, se nästa avsnitt, för att fullgöra våra åtagande mot dig och det lagen kräver. Beroende på vilken relation du har mot oss behandlar vi olika personuppgifter, dessa inkluderar:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Ålder
Personnummer
Kön
Användarnamn
Faktureringsinformation

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter vi har om dig har du på något sätt lämnat till oss. Det kan vara när du ansöker om att få bli medlem, anmäler dig till ett läger, anmäler dig som frivillig, med flera. Vill du inte längre att vi ska hantera dina personuppgifter kan du kontakta oss så tar vi bort dem. Då kommer även de åtagande vi har mot dig att upphöra.

Vilken information ger vi till dig?

När du lämnar uppgifter till oss får du också information om till vad vi kommer att använda dem till, dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och hur du kontaktar oss om du har några frågor.

Samarbetsorganisationer

Då Enakyrkan har ett antal samarbetsorganisationer händer det att dina personuppgifter delas med någon av dessa. Det sker enbart i de fall att du har en relation till någon av dem.

Våra samarbetsorganisationer är:

  • Pingst – fria församlingar i samverkan
  • Evangeliska Frikyrkan
  • Kristen samverkan/Hjälmargården Ung

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Enakyrkan.
Telefon: 0171-15 33 80
E-post: info@18.159.146.128
Brev: Personuppgiftsansvarig, Kaptensgatan 4, 749 35 Enköping