Under sommaren, när vår pastor har semester, kommer några av församlingsledarna att ha jour för akuta ärenden och frågor.