Parrelationer behöver underhållas för att leva och utvecklas. Enakyrkan bjuder in till parrelationskurs där deltagarna får föreläsningar, praktiska råd och massor av samtalstid med varandra. Allt med syftet att få kärleken att leva och blomma.

Kursen består av sju träffar med olika teman. Ett kort föredrag följs upp av samtal och övningar. Paren samtalar endast sinsemellan, inga samtal sker i grupp. Varje tillfälle inleds med en enkel måltid.

De teman som vi kommer att arbeta med är:
• Att bygga en säker grund
• Konsten att kommunicera
• Kärlek i praktisk handling
• Konfliktlösning
• Förlåtelsens kraft
• Familjens livshjul
• Närhet och sex

Vi tror att alla par kan ha glädje av kursen, vare sig man levt tillsammans i många år eller nyligen blivit ett par. Kursen är lämplig för par som vill underhålla och vårda sin relation, men inte för par som är i akut kris. Där behövs annan hjälp (om ni inte vet var ni ska vända er kan vi hjälpa till med det).

Tider:
Kursen kommer att hållas tre kvällar under hösten med start den 1 november klockan 18:30. Därefter fortsätter vi den 15 november och 29 november. De återstående tillfällena blir under januari och februari 2023. Datumen meddelas senare. Varje samtalskväll pågår i cirka 2,5 timmar.

Kostnad:
Kostnaden för kursen är 700 kronor/par och inkluderar måltid med fika vid varje tillfälle samt en deltagarmanual till varje deltagare. Den som vill kan köpa kursboken ”Äktenskapsboken” till självkostnadspris.

Medverkande:
Arrangör för kursen är Enakyrkans livssamtalsgrupp. Medverkar gör:
Göran Granath, familjeterapeut med många års erfarenhet av familje- och parsamtal, är huvudansvarig för kursen.
Krister Hultberg är pastor och föreståndare i Enakyrkan. Krister har arbetat i närmare fyrtio år med själavård, samtal och rådgivning.
Daniel & Carin Pärlesköld har såväl i sina yrken som i sina roller som församlingsledare fått vägleda människor i många olika situationer.

Anmälan:
Anmälan görs till Enakyrkans expedition på info@enakyrkan.se eller via formuläret här nedanför, senast den 20 oktober. Ange bådas namn och om ni har några matallergier.

Har ni frågor om kursen går det bra att maila på adressen ovan.