Gudstjänst online

Här kan du se söndagens gudstjänst från Enakyrkan. Du kan välja att se den här eller via din Youtube-app på datorn eller telefonen. Har du smart-tv med Youtube kan du förstås se den där. Sök i så fall på “Enakyrkan” så hittar du gudstjänsten!

Hopp om livet – Hopp i hopplösheten

Hopp om livet – del 3

Hopp om livet – del 2: Själens ankare

Hopp om livet – del 1

Refocus: Närvaro

Refocus: Hjärta för människor

Refocus: Uppdraget & Anden

Refocus: Blicken fäst på Jesus

Vem är han?

Jesus är vårt hopp

Ditt möte med Jesus

Elva möten med Jesus – Tvivlaren

Elva möten med Jesus – Äktenskapsbryterskan

Elva möten med Jesus – kvinnan med blödningar

Elva möten med Jesus – Petrus

Elva möten med Jesus – Lasarus

I dagens predikan tipsar Kristina Granath om ett dokument som är till hjälp när vi studerar Bibeln på egen hand. Du kan ladda ned dokumentet här:

Elva möten med Jesus – Två sörjande systrar

Elva möten med Jesus – En rik ung man

Elva möten med Jesus – Sackeus

Elva möten med Jesus – Teologen och den utstötta

Elva möten med Jesus – Natanael

Löftet gäller dig! (20200531)

Jag är – Herren din läkare (20200524)

Jag är – Herren din frid (20200517)

Jag är – Herren din herde (20200510)

Jag är – Herren din försörjare (20200503)

Jag är – Herren den närvarande (20200426)

Jag är – en trofast Gud (20200419)

Påskdagens gudstjänst

Långfredagens gudstjänst

Gudstjänst 5 april 2020

Gudstjänst 29 mars 2020

Gudstjänst 22 mars 2020

Återgång till digitala gudstjänster

Med anledning av de nya råd och riktlinjer Folkhälsomyndigheten beslutat i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala ser vi det nödvändigt att återgå till digitala samlingar i så stor utsträckning som möjligt.

Det innebär att vi från och med den kommande söndagen (25 oktober) inte håller gudstjänst i kyrkan, utan på nytt hänvisar till våra digitala gudstjänster via hemsidan och Youtube.

De nya råden, som du kan läsa här nedanför, ska gälla från 20 oktober och två veckor framåt. Eftersom ingen vet exakt vad som kommer att hända väljer vi att ställa in gudstjänsterna tillsvidare och återkommer så snart en förändring är möjlig.

Vi kommer även försöka hitta en lösning för att hålla tisdagarnas andakter och bön via nätet. Vi återkommer om detta så fort som möjligt.

De råd som nu gäller för Uppsala län är:
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Välkommen till församlingsmöte 29/9 kl.18:30

Eftersom vi för närvarande håller två gudstjänster varje söndag är det svårt att lägga vårt församlingsmöte på “vår vanliga” tid efter förmiddagsgudstjänsten. Vi kommer därför att hålla nästa församlingsmöte i samband med kvällsandakten tisdagen den 29/9 klockan 18:30.
Under mötet kommer vi att informera om ekonomi, våra nya hyresgäster och annat som är på gång. Det är vår förhoppning att vi också ska ha tillräckligt underlag för att kunna blicka lite framåt i tiden.

Välkommen med!

//Församlingsledningen

Terminsstart för Enakung

Ikväll drar vi igång våra ungdomssamlingar “Enakung” igen. Alla som går högstadiet eller gymnasiet är välkomna!

Två gudstjänster varje söndag

Det är ingen överdrift att konstatera att det här året hittills har varit prövande på många sätt. Det har gått tjugotvå veckor sedan vi möttes till gudstjänst i Enakyrkan. Våra onlinegudstjänster har fått betyda mycket för många under den här tiden, men de kan förstås inte fullt ut ersätta de samlingar vi har varit vana vid och längtar efter.

Pandemin är inte över. Restriktionerna står kvar som tidigare. Maximalt femtio personer får närvara vid offentliga samlingar och de som är över 70 år uppmanas undvika större samlingar, precis som tidigare.

Enakyrkans församlingsledning har bett och funderat över situationen. Att starta upp någon form av gudstjänst känns viktigt, samtidigt som det är ett stort ansvar att ta.

Det vi har kommit fram till är att vi måste försöka. Därför är det med glädje vi kan berätta att vi från och med den 6 september kommer att hålla två identiska gudstjänster i Enakyrkan varje söndag. Den första gudstjänsten kommer att hållas kl 10:30 och den andra kl 12:00. Det blir samma predikan, samma lovsångsteam och samma gudstjänstledare i båda gudstjänsterna.

Vi kommer att hålla söndagsskola parallellt med den ena gudstjänsten. Vi återkommer så snart som möjligt med information angående vilken gudstjänst som är aktuell för detta.

Det kommer inte att bli exakt som vanligt. Vi kommer att sprida ut sittplatserna i lokalen så glest som möjligt och vi får alltså inte att släppa in fler än 50 personer per gudstjänst. Om det skulle vara så att det blir fullt, så måste vi alla respektera detta. Det blir ingen servering och vi kommer att göra allt vi kan för att undvika köbildningar.

Fortfarande finns en hel del saker som vi funderar på och söker lösningar för. Det är osäkert om vi klarar av att både hålla gudstjänst och producera material för onlinesändningar samtidigt. Tyvärr leder ju detta till att det vi kan erbjuda dig, som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp, blir något sämre. Vi jobbar vidare på detta och podcasten kommer ju att finnas kvar så att man i alla fall kan lyssna på söndagens predikan.

Ett upplägg som detta kommer att kräva både disciplin och generositet från oss alla, men vi tror att detta är det bästa vi kan åstadkomma i nuläget. Be för oss i församlingsledningen, för alla lovsångare, tekniker, mötesvärdar och predikanter. Mitt i allt detta är vi övertygade om att Gud vill möta sitt folk!

Kvällsandakt & bön

Från och med ikväll, den 4 augusti, börjar vi åter samlas på tisdagskvällarna till andakt & bön. Vi fortsätter naturligtvis att följa föreskrifter och restriktioner från myndigheterna och håller avstånd till varandra, men vi tror att många längtar efter att få komma samman, läsa Guds Ord tillsammans och få be tillsammans med vännerna i församlingen.

Vi börjar klockan 18:30 och samlingen pågår i cirka en timme.
Varmt välkommen!

VÄLKOMMEN PÅ SOMMARKUL

4-5 juli i Kompassen Enköping.

Är du mellan 7 och 12 år är du välkommen på dagläger.
På programmet står samlingar med bibelberättelser, lekar, aktiviteter, sång, dans och gemenskap ute och inne. Vi äter lunch och fikar tillsammans. Är det bra väder kanske vi åker iväg någonstans
Vi startar klockan 10.00 och håller på till klockan 16.00, varje dag. Ingång från parkeringen.

Hoppas att du kommer!
Ledarna i Enakyrkans barnverksamhet.

Anmälan senast 27 juni
Smsa eller mejla anmälan till André Lovtjärn. Tel: 0703 08 13 94
andre.lovtjarn@ outlook.com

Ange på anmälan
Barnets namn och ålder. Vårdnadshavares namn och telefonnummer.

Pris: 100 kr/barn max 200 kr/familj
Swisha beloppet senast 4 juli till 0703 08 13 94 eller betala kontant till ledarna. Ange barnets namn vid betalning.

Frågor
Besvaras av Göran Granath goran@ granatherna.se

Sommarens gudstjänster

Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst online under sommaren. Från och med söndagen den 7 juni blir temat “Elva möten med Jesus.”
Texterna från evangelierna handlar om människor med helt olika bakgrund och med skilda behov, som får ett personligt möte med Jesus.

Vad händer med en människa som möter Jesus?
Hur möter Jesus människor?

I sommarens gudstjänster får vi bland andra följa Skeptikern Natanael, Teologen & den utstötta, En rik ung man, Två sörjande systrar, Sackeus och Lasarus.

Som vanligt hittar du söndagens onlinegudstjänst här på hemsidan under rubriken “Gudstjänst Online” eller på Youtube (sök på “Enakyrkan”).

Välkommen att fira gudstjänst med oss på nätet under sommaren!

Lovsångskväll 21/5 kl 18:00

Välkommen till lovsångskväll!

Mitt i dessa tider när vi inte kan träffas för att fira gudstjänst och tillbe som vanligt håller vi en lovsångskväll i Enakyrkan den 21 maj 18:00 i Stora salen.

Under ett par timmar stannar vi upp, ”mitt i stormen” och påminner oss om vem som sitter på tronen. Påminner våra hjärtan om Gud som valde att bli människa, som sov lugnt mitt i stormen, medan andra hade panik.

Vi tror att detta kommer vara en kväll av befrielse och av frid. Vi tror att Gud vill komma med ett färskt gudsmöte där Han påminner oss om vem Han är, vilka vi är och vilka vi är i Honom.

Kom med förväntan på Gud!

Vi följer rekommendationer om social distans och kommer sprida ut oss i stora salen. Vi ber dig avstå från att delta om du har symtom av luftvägsinfektion eller om du tillhör någon riskgrupp.

Eftersom vi måste begränsa antalet personer till 50, har vi skapat ett anmälningsformulär. Notera att du inte är fullt anmäld förrän du mottagit ett bekräftelsemail från oss.

FÖRST TILL KVARN GÄLLER!

ANMÄLAN:
https://forms.gle/KSbzEk4C8KA6duf2A

Kallelse till Års- och administrationsmötet

KALLELSE TILL ÅRS– OCH ADMINSTRATIONSMÖTE

Församlingens års- och administrationsmöte, som ajournerats ett par gånger kommer att hållas den 24 maj 2020 klockan 12:30.
Denna gång ajourneras inte mötet utan kommer att genomföras efter den sedvanliga dagordningen.

Anmälan

På grund av de rådande restriktionerna för samlingar behöver vi veta hur många som kommer att delta i årsmötet. Om antalet överstiger femtio kommer vi att ordna med överföring till en annan sal, så att alla kan följa med i diskussioner och beslut.
För att vara med på årsmötet måste du alltså anmäla dig i förväg.
OBS! Sista datum för anmälan är tisdag den 18 maj!

Anmälningsformuläret hittar du här:
ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD

Vad gäller för de som är 70+?

Den som är över 70 år, tillhör någon riskgrupp eller känner sig det minsta sjuk ska naturligtvis följa de regler och rekommendationer som myndigheterna fastslagit. Det innebär att vi avråder alla som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp att delta i mötet.

Medlem i församlingen som tillhör gruppen 70+ kommer att få brev med handlingar inför årsmötet och information om ombud som står till förfogande för denna grupp.

Handlingar

Ett mail med länkar till de aktuella dokumenten för årsmötet, såsom dagordning, årsberättelse, årsredovisning och förslag till val, har skickats ut via medlemsregistret.
Har du inte fått mailet, vänligen kontakta oss på info@18.159.146.128

Att hålla årsmöte på det här sättet med föranmälan och restriktioner är naturligtvis inte optimalt, men vi ser inga andra praktiska lösningar i det rådande läget och hoppas på din förståelse för att vi genomför mötet på det här sättet.

Vi önskar dig Guds rika välsignelse!
//Församlingsledningen