Vår Mission

Vi vill vara en församling av människor, helt överlåtna till Kristus, hängivna varandra, och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av många fler!

Respekt

Allt vi gör och är ska präglas av respekt för Gud, varandra och Guds Ord.

Ömsesidighet

Vi tror att alla har gåvor och att vi i samverkan med varandra fungerar bäst som församling!

Kärlek

Vi vill att kärlek till Gud och kärlek till människor ska driva oss. Det dubbla kärleksbudet ”Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, och med hela din själ och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv" är ledord för oss.

Gudstjänstliv och hemgrupper


Vi vill att våra gudstjänster ska präglas av att vi som människor möter Gud och varandra. Gudstjänsterna vill vi ska vara fyllda av glädje och öppenhet. Vi har ingen nedskriven gudstjänstordning vi följer, men vi ägnar oftast mycket tid till lovsång, bön och undervisning. Vi firar nattvard återkommande. Vi inbjuder till förbön för den som vill ha det.

Vi tror att den lilla gruppen är viktig, med tanke på omsorg och lärjungaträning. Därför erbjuds alla att vara med i en "hemgrupp".

Vill du samtala om frågor kring tro, eller få del av gemenskap i någon form, hör av dig! Telefon till pastorsexpeditionen är: 0171 – 15 33 80.

En mötesplats. Ett hem.

Vår tro • Vi tror...

  på en levande, kärleksfull Gud som skapat världen.

 • Vi tror...

  på Jesus Kristus, Guds son, som genom sitt liv, död och uppståndelse visar vem Gud är. Vi tror att han dog för våra synders skull, att han lever idag, och att han är enda vägen till Gud. Genom tron på Jesus kan vi bli frälsta och få gemenskap med Gud.

 • Vi tror...

  på den helige Ande som ger kraft att leva ett kristet liv och att hela Bibeln är Guds Ord. Därför är Bibeln det yttersta rättesnöret för vår lära och våra liv. Vi tror att Guds Ord kan vägleda oss.

 • Vi tror...

  att dopet sker genom nedsänkning efter bekännelse av tro på Jesus Kristus. Genom dopet blir man medlem i församlingen.

 • Vi tror...

  att Guds rike uppenbarades i och genom Jesus Kristus.

Vill du fira gudstjänst med oss?


Vi är en samling människor i alla åldrar. Vi har olika nationaliteter, intressen, yrken och bakgrund.
Vår kyrkolokal ligger på Kaptensgatan 4, Enköping, söder om COOP parkeringen. Där hittar du även vår pastorsexpedition.