Krister Hultberg – 3:e advent: Bana väg

Krister Hultberg

Sången som spelades upp i gudstjänsten kan av copyright-skäl inte inkluderas i inspelningen.