Krister Hultberg – Bön som förändrar del 4

Krister Hultberg

På grund av tekniska problem saknas tyvärr de första 20 minuterna av denna inspelning.