Krister Hultberg – Elva möten med Jesus: Äktenskapsbryterskan

Krister Hultberg