Krister Hultberg – Min Gud, varför har du övergett mig? (Långfredagen)

Krister Hultberg