Kristina Granath – Elva möten med Jesus: Kvinnan med blödningar

Krister Hultberg