Tigleth Malkey – Jag är utvald, här är platsen, nu är tiden

Krister Hultberg

Höstkickoff 2019