MISSION

BRINNANDE HJÄRTAN - BE TILLSAMMANS - DELA EVANGELIUM
VILKA ÄR VI?

Missionsrådets uppdrag är att samordna församlingens missionsinsatser och hålla kontakt med berörda missionärer och missionsorganisationer. I rådets ansvar ingår också att inspirera och informera dels om den mission som redan bedrivs, men också för nya satsningar.

Fokus ligger på de som ännu inte hört evangeliet om Jesus. För närvarande har vi missionärer på Arabiska halvön, i Turkiet samt i Thailand. Vissa insatser görs också i Etiopien och andra länder.

Image
Image
VAD VILL VI?

Missionsrådets mål är att nå ut med evangeliumet till alla folk och stammar. Varje människa har rätt att få höra om Jesus, ta emot och lära känna honom!

Vi behöver alltid bli fler som kan hjälpas åt att tänka framåt, lyssna till Gud och följa upp och utveckla vår församlings missionsarbete!HÖR GÄRNA AV DIG OM DU HAR ETT BRINNANDE HJÄRTA FÖR MISSION OCH VILL VARA MED I MISSIONSARBETET: