Vi söker dig!

Låt oss bygga kyrka tillsammans
På denna sida finner du samtliga behov varje råd söker samt vad man kan hjälpa till med under själva söndagsgudstjänsterna. Välkommen att höra av dig om du önskar veta mer om något råd eller vill vara med och bygga vår kyrka tillsammans!

Barn- & Ungdom söker:

Söndagsskolan - Huvudledare

Som huvudledare ska du kunna leda samlingar och göra bibelberättelser levande för barnen. Vi utgår från ett färdigt material varje söndag och det är upp till dig som huvudledare att välja ut vad som ska berättas och hur det berättas. Du behöver kunna medverka på söndagar 1-2 ggr/mån.

Söndagsskolan - Hjälpledare

Som hjälpledare är du aktivt med före, under och efter söndagsskolesamlingar tillsammans med huvudledaren. Du ska hjälpa till med att ställa i ordning rummet före söndagsskolan och även återställa rummet efteråt. Under samlingen bidrar du med det du själv tycker om att göra. Du behöver kunna medverka på söndagar 1-2 ggr/mån.

Söndagsskolan - Sång & Musik

Du ska hjälpa till genom att sjunga sånger och/eller spela ett instrument tillsammans med barnen. Du behöver kunna medverka på söndagar 1-2 ggr/mån.

Söndagsskolan - Extraledare/Förebild

Som extraledare/förebild behöver du bara sitta med under samlingarna och finnas till för barnens behov. T.ex. ska du kunna hjälpa till om några barn börjar springa runt eller störa de andra barnen under samlingen. Du behöver kunna medverka på söndagar 1-2 ggr/mån.

EnaKung - Huvudledare

Som huvudledare ska du kunna leda samlingar och hålla i andakt/bibelundervisning. Oftast är undervisningen baserat på söndagens predikningar. Du behöver kunna medverka på fredagkvällar, 1-2 ggr/mån.

EnaKung - Hjälpledare

Som hjälpledare ska du kunna hjälpa till att förbereda fika, att be för ungdomarna efter andakten/bibelundervisningen, samt att kunna bidra och hjälpa till vid lekar. Du behöver kunna medverka på fredagkvällar, 2 ggr/mån.

EnaKung - Extraledare/förebild

Som extraledare/förebild behöver du bara vara med på samlingarna och få tonåringarna att känna sig välkomna och sedda. Du behöver kunna medverka på fredagkvällar, 1-2 ggr/mån.

EnaKung - Bilskjuts

Du ska ha körkort och hjälpa till att skjutsa tonåringarna till samlingar/aktiviteter i andra städer. Du ska även kunna hjälpa till att skjutsa hem tonåringar som bor långt bort. Du behöver endast medverka vid behov som oftast är nån gång på fredagskvällar och eventuellt helger.


Förvaltning söker:

Ledamot

Som ledamot är du intresserad av olika områden som berör vår fastighet och ekonomi. Exempel på områden är fastighetsjuridik, ekonomiadministration, projektledning och dokumenthantering. Du behöver känna ansvar för vår fastighet, ta ansvar för något av våra arbetsområden och kunna samarbeta i grupp. Förutom att delta 1-2 ggr/mån i rådsmöten bör du även kunna bistå med eget arbete.

Frivilligarbetare

Som frivilligarbetare i ”Måndagsgruppen” behöver du vara intresserad av fastighetsskötsel inne och ute. Detta innebär exempelvis att kunna utföra visst underhållande av el- och vvs, målning och snickeriarbeten, reparationer av utrustning och inventarier etc. Du behöver även kunna ta initiativ till vad som behöver göras. Du behöver kunna medverka måndagskvällar eller vid behov.


Media söker:

Fotografer

Som fotograf behöver du vara ansvarsfull och självgående. Du ska kunna dela bilderna tillsammans med rådsledaren till gemensam server (t.ex. google drive eller dropbox). Du ska tycka det är kul att fotografera och vara medveten om vilka regler som gäller vid fotografering av människor då bilderna kan dyka upp på hemsidan (t.ex. ha koll på GDPR, ha människors godkännande att hamna på bild etc.). Du ska kunna medverka minst 1 gång/månad i samband med söndagsgudstjänsterna eller på din fritid.


Service söker:

Medhjälpare

Som medhjälpare ska du kunna städa i vår kyrka och hjälpa till med att koka kaffe till efter söndagsgudstjänsterna. Du ska kunna medverka 1-2 ggr/vecka var 8:e vecka tillsammans med din grupp.

Mötesvärdar

Som mötesvärd ska du kunna hälsa människor till söndagsgudstjänsterna välkommen och guide:a dem som behöver det. Du behöver finnas på plats lite innan gudstjänsterna som börjar kl.11.


Senior söker:

Medhjälpare

Som medhjälpare ska du kunna hjälpa till att förbereda inför samlingarna. Du ska se till att bord, stolar, keyboard och mikrofon är på plats. Du ska kunna medverka 1 gång/månad.

Bakansvarig

Som bakansvarig ska du tycka det är kul att hjälpa till med att baka till samlingarna. Du behöver medverka 1 gång/månad.


Mission söker:

Rådsmedlemmar

Som rådsmedlem ska du ha ett brinnande intresse för mission. Du ska kunna medverka 1 gång/månad.


Övrigt:

Gudstjänstledare

Som gudstjänstledare ska du kunna leda mötet och bidra med information till församlingen under gudstjänsterna. Du ska kunna medverka några gånger per termin.Prata med pastorn, någon av rådsledarna eller kontakta oss via mail om vilket råd du önskar vara med i: