Trivselstunden 7 februari

”Vår egen” Agnes Johansson berättar och visar bilder från Hawaii.
Trivselsångarna medverkar. Servering.
Onsdag 7 februari kl. 13:00.

Välkomna!