Vi ber in det nya året!

Under tiden 2-17 januari möts vi till bön online varje vardagskväll, kl 20:00 – 20:15
Vi ber för vår församling, för vår stad, för vårt land och vår värld.