Kallelse till årsmöte

Efter gudstjänsten den 29 mars bjuder vi på en enklare förtäring och därefter är det dags för församlingens årsmöte. På dagordningen står sedvanliga årsmötesärenden. Ekonomin för 2019 kommer att redovisas. Vi kommer att välja församlingsledning/styrelse, utse rådsledare, välja ledamöter i Förvaltningsrådet, revisorer samt styrelse för Enköping Hotell & Konferens AB (Kompassen).

Dagordning och övriga handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut senare.
Varmt välkomna till årsmötet!

//Församlingsledningen