Kallelse till årsmöte

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till årsmöte

LÖRDAGEN DEN 19 MARS KLOCKAN 16:00
(med efterföljande mingel, gemenskap, bön & lovsång)


Dagordning, förslag till val och övriga handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut via mail senare.

Varmt välkommen till vårt årsmöte!
//FÖRSAMLINGSLEDNINGEN